Konspekt warsztatów ekologicznych – Edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postępowania i gospodarowania odpadami komunalnymi